Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samverkan

Kommunerna är primäraktörer i det förebyggande arbetet mot rasistiska och våldsutövande miljöer och naturliga samarbetspartners för Segerstedtinstitutet. Idag samverkar Segerstedtinstitutet med 39 kommuner, 12 myndigheter, sex civilsamhällesaktörer, tre professionsförbund och sex andra typer av organisationer. Detta representerar en stor bredd i samverkansarbetet med många olika typer av organisationer.

Toleransprojektet

Segerstedtinstitutets systematiska samverkan sker tillsammans med de orter som har valt att implementera Toleransprojektet, vilket är ett tjugotal i dagsläget. Antalet blir fler för varje år och Segerstedtinstitutet besöker nya kommuner varje månad för att ge information om Toleransprojektet.

Toleransprojektet har sedan år 1999 bedrivits framgångsrikt i såväl Kungälvs kommun som i andra kommuner. Ungdomar får i Toleransprojektet reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en historisk kontext. Toleransprojektet bygger på en riktad insats för att möta de ungdomar och grupper i skolan som det finns social oro kring. Genom en konfrontativ pedagogik, i vilken man som elev skall anpassa sig till att uttrycka ”rätt” värderingar istället för sina verkliga tankar, menar vi att skolan riskerar att fortsätta att befästa dessa strukturer då denna pedagogik pekar ut enskilda individer och mindre grupper. Många behöver få sina åsikter och värderingar testade, diskuterade och utmanade – utan att man utmanar eleven som person.Toleransprojektets pedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt för långsiktigt riktat preventivt arbete grundat i ett emancipatoriskt kunskapsideal. Arbetet har i ett flertal SOU-rapporter, ekonomiska utvärderingar och medier lyfts fram som ett mycket effektivt sätt att motverka intolerans, främlingsfientlighet och förhindra rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper. Vid dagens datum involveras fler än 20 kommuner i Toleransprojektet och är en del av Segerstedtinstitutets (Göteborgs universitet) stöd till kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Förutom kommuner samverkar Segerstedtinstitutet också med myndigheter och civilsamhällesorganisationer och genom dessa samverkansytor uppkommer insikter som ger institutet en sammantagen bild över vilka implementerings- och kunskapsbehov och problemformuleringar som finns bland aktörerna. Samverkan sker också med andra lärosäten och internationella forskningsmiljöer.

Mer om Toleransprojektet

Dagsaktuella samverkanspraktiker

Utveckling, implementering, handledning

Segerstedtinstitutet hjälper kommuner att utveckla, implementera och handleda personal som bedriver eller ämnar att bedriva förebyggande arbete riktat mot barn och unga, bland annat med hjälp av de erfarenheter som Toleransprojektet i Kungälv genererat under 20 års arbete.

Seminarieserie

Under 2016 inleddes en seminarieserie där en forskare per månad, från lärosäten över hela världen, bjuds in till Göteborgs universitet för att redovisa sin forskning, vetenskapliga position och analysera Segerstedtinstitutets uppdragsområde. Denna seminarieserie fortsätter under hösten 2017.

Varje tillfälle består av två olika seminarium; ett öppet där forskare, politiker och andra intressenter kan delta och ett praktiskt inriktat där professionella som är verksamma inom området inbjuds att delta.

Professionsnätverk  

Segerstedtinstitutet faciliterar idag ett professionsnätverk där yrkesgrupper som arbetar förebyggande inom Segerstedtinstitutets uppdragsområde får möjlighet att träffas för att beskriva, diskutera och analysera centrala frågeställningar. Detta nätverk utvecklas och breddas hela tiden med bl a nya kommuner som väljer att implementera Tolransprojektet.

Samverkan om befintliga och kommande verksamheter

Segerstedtinstitutet samverkar med kommuner, civilsamhällesaktörer, myndigheter och andra intressenter med utvärdering, planering och implementering av befintliga och kommande verksamheter.

Är din kommun intresserad av Toleransprojektet?
Kontakta projektledare Ermin Škorić ermin.skoric@gu.se för mer information.

Är din organisation intresserad av samverkan och samarbete?
Kontakta projektledare Ermin Škorić ermin.skoric@gu.se för mer information.

 

Sidansvarig: Webbredaktör|Sidan uppdaterades: 2018-12-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?