Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

HEX-NA: Att hantera extremism - Nordiska ansatser

HEX-NA: Handling Extremism – Nordic Approaches

Syftet med projektet är att studera tvärinstitutionella samarbeten – såsom samarbeten mellan skola, socialtjänst och polis – i arbetet med att förebygga och hantera våldsbejakande extremism bland unga. Genom tre olika ansatser och empiriskt material studeras samarbetsarenor i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Projektet finansieras av Nordforsk och går under beteckningen HEX-NA. Forskningsprojektet löper över tre år (2018–2021) och är ett samarbete mellan Segerstedtinstitutet; C-REX, Universitetet i Oslo, Norge; Polishögskolan i Oslo, Norge; Turku Universitet, Finland och Aarhus universitet, Danmark.

Del 1: Mapping Policy – fokuserar på att kartlägga och analysera policy inom området våldsbejakande extremism i Norden och hur åtgärder och föreslagna handlingar relaterar till juridiska ramverk och institutionella regleringar. Ett särskilt fokus läggs på kartläggning av utbyte av information inom samarbeten som lyder under olika sekretessbestämmelser. Delprojektet pågår under 2018 och 2019 leds och utförs i huvudsak av företrädare för Segerstedtinstitutet.

Del 2: Exploring Perceptions – fokuserar på erfarenheter och uppfattningar om preventivt arbete mot våldsbejakande extremism hos praktiker och allmänhet i de fyra nordiska länderna. Denna delstudie genomförs som en storskalig enkätstudie. Företrädare för Segerstedtinstitutet deltar i produktion och bearbetning av kvantitativa data.

Del 3: Studying Practice – kommer att studera praktiken och det arbete som utförs i samarbetsteam bestående av främst skola, socialtjänst och polis för att förebygga att unga kommer till skada genom inblandning i extremistiska miljöer. Delprojektet kommer att producera data genom observationer av team som arbetar med fiktiva fall, samt genom fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer med praktiker.

Studien kommer i sin helhet kunna erbjuda kunskap och information om hur nordiska ansatser mot våldsbejakande extremism relaterar till frågor som institutionell legitimitet och tillit. Genom att utforska likheter och skillnader mellan de nordiska länderna avseende policy, uppfattningar och praktik, kan faktorer som leder till framgång eller misslyckanden i samarbeten mellan olika institutioner identifieras. Denna kunskap kan exempelvis användas i utarbetande och utvecklande av policy och åtgärder som syftar till att hantera våldsbejakande extremism.

Del 1 kommer att avrapporteras under våren 2019 och påvisar skillnader och likheter i de nordiska ländernas hantering av våldsbejakande extremism, där är bland annat möjligheter och hinder att dela information mellan samarbetande myndigheter en central fråga. Innehållet i kartläggningen av skillnader och likheter kan vara av relevans för policymakare och beslutsfattande aktörer på nationell och lokal nivå inom fältet, varpå vi planerar att använda dessa som referensgrupp för att kommunicera, validera och diskutera resultatet med dem som kan ha användning för det.

Fakta

Finansiär

Nordforsk,” The Underpinnings of Nordic Societal Security”

Projekttid

2018 - 2021

Delaktiga institutioner och forskare, Göteborgs universitet

Jennie Sivenbring, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, forskare vid Segerstedtinstitutet
Robin Andersson Malmros, doktorand Förvaltningshögskolan, biträdande forskare Segerstedtinstitutet
Anna-Maria Fjellman, lektor i pedagogik, forskare vid Segerstedtinstitutet

Samarbetspartners Norge

Tore Bjørgo, professor, Universitetet i Oslo
Randi Solhjell, post doc, med kollegor, Polishögskolan i Oslo

Samarbetspartners Danmark

Lasse Lindekilde, docent, med kollegor, Aarhus universitet

Samarbetspartners Finland

Mari Kangasniemi, docent, med kollega, Turku Universitet

Sidansvarig: Kristian Kvint|Sidan uppdaterades: 2019-04-30
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?