Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Exkursionsresor med elever till Förintelsens minnesplatser

Syftet med forskningsprojektet är att belysa och problematisera relationen mellan skolans demokrati- och kunskapsuppdrag, samhällets minnesgemenskap med avseende på Förintelsen och skolpersonals och elevers exkursionsresor till Förintelsens minnesplatser. Genom en belysning av tre nivåer - myndigheter, lärare och elever - med olika empiriskt material, studeras hur exkursionsresorna kan förstås i en svensk kontext.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur, Segerstedtinstitutet och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Det finansieras av stiftelsen Natur & Kultur, som beviljat forskningsmedel för fyra år. Forskningsprojektet planeras pågå 2019 - 2023 och kommer att presenteras i form av tre till fyra delstudier, vilka bildar stommen i en sammanläggningsavhandling i pedagogiskt arbete. En doktorand är knuten till forskningsprojektet. Samtliga tre planerade studier förankras teoretiskt i kritisk diskursanalys.

Delstudie 1

Den första studien kommer att analysera relevant arkiv- och intervjumaterial med avseende på hur minnet av Förintelsen artikulerats de senaste tjugo åren i en svensk kontext. Syftet är att belysa hur myndighetsinitiativ motiveras, kommuniceras och relateras till skolans verksamhet.

Delstudie 2

Den andra studien kommer att analysera intervjuer med lärare om deras pedagogiska arbete med exkursionsresor. Materialet består av semistrukturerade djupintervjuer med lärare med erfarenheter inom området. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna beskriver mål, organisation och pedagogiska metoder i samband med resorna för att kunna utröna hur dessa beskrivningar relaterar till myndighetsnivåns artikulation.

Delstudie 3

Den tredje studien kommer att analysera intervjuer med elever som deltar i exkursionsresorna. Fokusgrupper kommer att användas för semistrukturerade djupintervjuer med elever med olika erfarenheter av exkursionsresor. Möjligen tillkommer också analys av elevproducerat skriftligt material. Syftet med studien är att undersöka hur elever beskriver sina erfarenheter från resorna för att kunna analysera hur detta förhåller sig till resultaten av den första och andra studien.

Bakgrund

Antalet svenska besökare av museet Auschwitz-Birkenau följer den internationella trenden genom att vara i storleksordningen fyra gånger större jämfört med för tjugo år sedan. Alla svenska besökare är inte unga och alla är inte elever som besöker minnesplatsen inom ramen för sin skolgång, men en rimlig skattning är möjlig att göra: antalet svenska tjugoåringar som besökt Auschwitz är ungefär lika stort som antalet som konfirmerats, det vill säga var fjärde till var femte. Eftersom inga skrivelser finns i några av skolans styrdokument, som påbjuder eller rekommenderar lärare att genomföra exkursionsresor med elever, får fenomenet betecknas som ovanligt inom svensk skola. Ett internationellt forskningsfält finns utvecklat inom området men forskning om resor som sker i svensk kontext saknas.

Forskningsprojektet kommer att generera ny kunskap inom ett obeforskat pedagogiskt och didaktiskt fält under förändring, med bäring på minnet av Förintelsen, lärares praktik och elevers lärande inom området. Förintelsen har kommit att representera en absolut referenspunkt med stor moralisk mening för människor i det senmoderna samhället. Eftersom besök av minnesplatserna är ett konkret uttryck för detta, är det angeläget att belysa hur det institutionaliserade formandet av nästa generation, genom studieresor inom skolans ram, genomförs och fungerar. Kunskap om unga människors möte med minnesplatserna innebär säkrare grunder för beslut om hur skolans demokratiska uppdrag kan förvaltas.

Fakta

Finansiär

Natur & Kultur

Projekttid

2019 - 2023

Delaktiga institutioner och forskare

Ola Flennegård, doktorand, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

 

Sidansvarig: Kristian Kvint|Sidan uppdaterades: 2019-05-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?