Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvärdering av kunskapshusen

Research profile seminar

Hösten 2015 initierade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetet med fyra Kunskapshus i Göteborg, Örebro, Borlänge och Stockholm. Syftet med kunskapshusen var att utifrån kommunernas unika behov utveckla och stärka det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Tanken var att bygga lokala nav i det förebyggande arbetet där den kommunala expertisen kunde samlas för att utarbeta metoder och strategier. I sin förlängning skulle kunskapshusen utgöra en modell för hur lokalt arbete mot VBE kan se ut.

Under våren har kunskapshusens arbete utvärderats av Högskolan Dalarna. Vad fungerar och vad fungerar inte i det lokala förebyggande arbetet? Vilka lärdomar kan man dra för arbetet framöver i Sveriges kommuner? Forskargruppen från Högskolan Dalarna har intervjuat kommunala samordnare, socialtjänst, kommunpoliser, politiker och representanter från bland annat säkerhetspolisen samt Nationella samordnaren och presenterar på seminariet sin rapport.
I samband med seminariet delges också information från Segerstedtinstitutets arbete med de kommunala handlingsplanerna, initierat av Sveriges Kommuner och Landsting, samt vilka lärdomar som går att dra av den gjorda översynen.

Seminariet modereras av Anna-Lena Lodenius.

OBS! OBLIGATORISK ANMÄLAN senast 15 september kl 13:00 via evenemangslänken nedan!

Date: 9/18/2017

Time: 11:15 AM - 12:30 PM

Categories: Cooperation

Organizer: Nationella samordnaren för våldsbejakande extremism i samarbete med Högskolan Dalarna och Segerstedtinstitutet

Location: Conference Centre Wallenberg, Medicinaregatan 20 A

Event URL: Read more about Utvärdering av kunskapshusen

Calendar

To the calendar

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 11/25/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?